Việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

82 truonghoc Việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có gốc Việt Nam nếu về Việt Nam làm chuyên gia thì thuộc diện được quyền ở tại Việt Nam. Hiện Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn quy định nêu trên theo hướng: Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có gốc Việt Nam, đang tham gia giảng dạy tại trường đại học của Việt Nam mà có nhu cầu mua nhà ở tại Việt Nam thì phải có các giấy tờ chứng minh về đối tượng (gồm hộ chiếu, giấy chứng nhận có gốc Việt Nam do cơ quan ngoại giao của Việt Nam cấp, hợp đồng giảng dạy…).

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>