thuật phong thủy

Đại địa mạch quốc gia – Phong Thủy

title

Những tìm hiểu của KTS Trần Thanh Vân về đại địa mạch quốc gia.Chuyện 700 năm trước. trong trận đánh Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288, có hai người “phạm lỗi” với Triều đình nhà Trần, nhưng