Bảo hành tối thiểu 2 năm cho chung cư

Tất cả các tòa nhà từ 9 tầng trở lên sẽ được được bảo hành ít nhất 5 năm.Đây là hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây dựng về thời gian bảo hành các loại nhà ở.

71 chungcu Bảo hành tối thiểu 2 năm cho chung cư

Theo đó, thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu chính thức nhà ở để đưa vào sử dụng.Mức bảo hành 5 năm sẽ được áp dụng đối với những tòa nhà chung cư từ 9 tầng trở lên và các loại nhà ở khác được đầu tư xây dựng bằng ngân sách Nhà nước.

Riêng đối với nhà chung cư từ 4 – 8 tầng, thời gian bảo hành không được ít hơn 36 tháng.Các nhà ở không thuộc diện nêu trên cũng được bảo hành không ít hơn 24 tháng.Trong trường hợp nhà chung cư đã hết thời gian bảo hành, chủ sở hữu của từng căn hộ sẽ chịu trách nhiệm bảo trì phần sở hữu của riêng mình.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>